BROBYGGER I OG MELLOM VIRKSOMHETER

                Ledelse er å skape en sammenheng som folk får lyst til å være del av

Raadmannen AS – Torgeir Stensli

Interrimledelse - Veiledning – Foredrag

Raadmannen – det starter med god ledelse

God ledelse gir rammer som motiverer folk til å produsere varige gode resultater. Erfaring fra nesten 40 år som toppleder gjør at jeg raskt danner meg et bilde av utfordringer og tanker om løsninger i bedriften, og at jeg sammen med ledelsen og ansatte setter gode analyser ut i livet – som rådgiver, styreleder/styremedlem eller som interrimleder.


OM MEG

Etter nesten 40 år som leder og toppleder med genuin interesse for ledelse, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling har gitt meg erfaringsgrunnlaget for å starte med rådgivningstjenester. Det jeg har sett er at eiere og ledere trenger noen utenforstående som kan gi både individuell veiledning og råd.

Jeg tror på en verdistyrt metode i arbeidet med ledelse og medarbeidere. Jeg erfarer igjen og igjen at veien til varige og gode resultater handler om langt mer enn fokus på tall. Blant mine viktigste verktøy er arbeid med tydelige roller og en klargjøring av lederfunksjonen. Ledere trenger tid til å snakke med ansatte.  Kort sagt: Ledere og de ansatte trenger ledelsestid. 

I tillegg til arbeid mot næringslivet tilbyr jeg andre type rådgivningstjenester for unge gründere. Gründer- og innovasjonssentrene Business Lillestrøm og Business Jessheim er to av disse.

MIN BAKGRUNN

 • Befalsutdanning fra Forsvaret: 1970-1973

 • Befal og leder for verkstedvirskomheten i Tromsø sjøforsvaravsnitt: 1973-1974
 • Befal og lærer ved Hærens yrkesskole for våpenteknisk befal: 1974-1976

 • Teknisk inspektør i teknisk avdeling, Mercedes Benz: 1976-1982
 • Del av ledergruppen i Bertel O. Steen AS: 1982-1990

 • Salgsdisponent og leder for avdeling for spesialkjøretøyter i Bertel O. Sten AS: 1982-1990

 • Adm. direktør for Dekkmann og salgsdirektør Olrich: 1990-1992

 • Medlem av konsernledelsen i Nivis Tier (Continental Norge AS): 1990-1992

 • Adm. direktør i Hellanor AS: 1992-2002

 • Direktør Mercedes Benz Norge og medlem av konsernledelsen i Bertel O.Steen AS: 2002-2006

 • Driftsleder i Automobilgruppen AS (Mobile AS) 2006-2010

 • Adm. direktør i MoRek AS (morselskap i Hoff-gruppen): 2010-2017

 • Adm.direktør/eier Raadmannen AS: 2017-d.d

PROSJEKTER OG REFERANSER

 • Næringsstrategi, nedre Romerike, 2018-2019

  Leder for arbeidsgruppen «Innovasjon- og Gründervirksomhet», en av fem arbeidsgrupper som jobber med å utarbeide en felles næringsstrategi for de syv nedre Romerikskommunene:
 • Strategiutvikling av nytt forretningsområde 2018-2019

  Rådgiver for eiere og ledere i et fusjon, strategi- og oppkjøpsprosjekt, der oppdraget var å utvikle nytt forretningsområde med omsetning etter fusjon på 600 millioner NOK.
  2018-2019

 • Næringsstrategi, Ullensaker, 2018

  Gjennomføring av forprosjekt for næringsområde i Ullensaker kommune.
  2018

 • Rådgivning av toppledere

  Eksempler er
  2011-d.d.  er for tiden rådgiver/mentor for den nye generasjon etter fisjon.

  Mentor for adm.direktør i en mellomstor bedrift

  Bistår toppledere som har mister jobben tilbake til ny kraft og motivasjon for å gå løs på nye utfordringer

 • Karriererådgivning for unge, 2018-2019

  Rådgivning av unge for å finne frem til valg av den rett utdannelse og/eller jobb.
  2018-d.d.

 • Styreleder under omorganisering

  Jeg har har fungert som styreleder i en snuoperasjon i Øvre Romerike Prosjektering AS fra 2014. I denne perioden ble det ansatt ny daglig leder og etablert en forsterket ledergruppe. Ny forretningsstrategi ble utviklet og implementert. Dette resulterte i en svært positiv vekst og resultatutvikling. Etter omorganiseringen har jeg fortsatt som styreleder i selskapet. Har også bistått i salg av selskapet til NORCONSULT de overtar selskapet fra 1.10.2019.
  2014-2019

 • Rådgiver for lokalt næringsliv

  Raadmannen AS har i en periode bistått lokalt næringsliv i Østre Toten med bedriftsrådgivning i noen selskaper, i samarbeid med Østre Toten Kommune. Arbeidet ledet til en prosess for å øke aktivitet og samarbeid i Skreia Handelsstandsforening.

REFERANSER

 • Raadmannen AS ga meg svært god motivasjon, innspill og nettverk til å tenke nytt og utradisjonelt rundt fremtidig karriere og yrkesvalg.

  Hilsen Josephine

 • Prosessen og samtalene hos Raadmannen fikk meg til å tenke helt nytt og det bidro til å få frem helt nye muligheter rundt fremtidige valg av yrkesretning.

  Hilsen Lars

 • Torgeir bidro med sin klokskap og åpne spørsmål til å bringe meg tilbake på sporet og få tilbake selvtilliten, samt trua på en ny fremtid etter å ha mistet toppleder jobben. Dessuten han også til å sette fokus på livet som helhet. Etter kort tid var jeg tilbake i jobb, livsgleden og arbeidsglede kom tilbake.

  Hilsen Åge

 • Jeg måtte forlate stillingen som toppleder tross gode resultater, men gjennom dialogen med Torgeir ble livet snudd fra depresjon til ny muligheter og ny jobb etter kort tid.
  En STOR takk til Torgeir og Raadmannen AS.

  Hilsen toppleder som har fått nye muligheter

 • Siden sommeren 2017 har Torgeir Stensli fungert som min mentor.
  Gjennom gode samtaler har jeg lært mye om lederskap, entrepenørskap og generell drift.
  Han forteller åpent om sine egne erfaringer, både suksesshistoriene og de historiene som har gjort at han har lært. Han er en meget raus og omsorgsfull person som innbyr til tillit, dette gjør at det ikke tar lang tid i samtaler før man kan åpne opp og snakke ”rett fra levra”. Med andre ord, good value for money. Torgeir er ikke redd for å utfordre deg, stille kritiske spørsmål for å oppnå at du må utfordre ditt tankesett.
  Mitt største utbytte av mentoren min er at jeg vet bedre hva jeg er god på og hva jeg må jobbe mer med i dag og jeg har fått flere verktøy for å oppnå dette. Dette finner jeg svært verdifullt da dette er med på å gjøre meg til ett bedre menneske og leder.

  Mai Røsten, Assisterende Daglig leder Herredshuset


  TJENESTER

  • Veiledning, organisasjon

   Veiledningen tar alltid utgangspunkt i situasjonen akkurat nå. Hva er problemet? Har man god tid eller dårlig tid? Hva er det som gjøres i bedriften – og hva er det som ikke gjøres? Har styret og ledergruppen den kompetansen som trengs? Et nøkkelord når jeg jobber med organisasjoner er informasjonsinnhenting. En slik prosess foregår typisk i tre stadier. Først settes mål og intensjoner etter innledende samtaler med eiere, daglig leder og ledergruppe. Deretter foretar jeg dybdeintervjuer med ansatte. I denne fasen anbefaler jeg også at det gjennomføres en spørreundersøkelse med kunder. Undersøkelsen skreddersys i samarbeid med STI, Scandinavian Technology Institute og består av mange breddeintervjuer og noen dybdeintervjuer. Min erfaring er at ansatte og kunder er gode løsningsarkitekter som i liten grad slipper til i utviklingsarbeid. Deres perspektiver er nødvendige for gode analyser. 

    

  • Veiledning, individuell

   Jeg veileder ledere og eiere som ønsker å skape bedre resultater og utvikle seg i sin rolle. Veiledningen kan foregå som ledd i en organisasjonsprosess, eller i situasjoner der rammene fungerer, men individet står fast. I et individuelt løp legger jeg vekt på å være både sparringspartner og rådgiver, med todelt fokus: På den ene siden er jeg interessert i økosystemet rundt lederen. Har du som eier tiltro til din daglige leder? Er det tillit mellom deg som daglig leder og selskapets eier? Finnes den nødvendige kompetansen i ledergruppen? Har du vilje og driv til å fortsette, eller er du i det stille på vei til å resignere? 
   På den andre siden er jeg opptatt av lederen som et individ, og legger vekt på hele mennesket. Hva har du lyst til å holde på med? Når samarbeider du godt og dårlig? Hvordan har du det i relasjonene dine? Hva påvirker motivasjonen din negativt og positivt? Hva slags liv har du utenfor jobb? Min erfaring er at en del ledere som har et privatliv ute av balanse etter hvert havner i ubalanse profesjonelt. Ledere har ofte i et ensidig jobb-fokus, og har brukt lite tid på å oppdage hva som gir energi og glede. Målet med prosessen er å hjelpe eiere og ledere til å avdekke blindsoner som har bidratt til at de og/eller selskapet har havnet i en vanskelig situasjon. Dette krever en tilpasset fremgangsmåte for den enkelte, men det tosidige fokuset vil gå igjen for all type individuell veiledning.

  • Ledergruppe

   Jeg bistår ledergrupper i arbeid mot strategiske mål samt organisasjons endringer. Både strategiarbeid og tiltak for å bedre arbeidsforhold i ledergruppe og selskap for øvrig er relevant.  Eiere og ledere får støtte til å utvikle medarbeidere og organisasjon, og det utformes en ny plan. Denne vil alltid ha kunden i fokus. Fremgangsmåte tilpasses selskapet og selskapets utfordringer.

  • Interrimledelse

   Som interrimleder/daglig leder tar jeg over for en begrenset periode, som regel tre til seks måneder. Dette gjøres når selskapet trenger bistand til å gjennomføre vanskelige eller uvante prosesser. Før overtakelsen setter eiere, ledergruppen mål og forventninger for prosessen. 

  • Bistand, eksport og import

   Bistand ved eksport og import med  selskaper i Tyskland, Østerrike og Sveits.

  • Yrkesveiledning for unge

   Jeg bistår unge i yrkes- og karriererådgivning med fokus på arbeidsglede, livsglede, mål og drømmer. Vi går sammen gjennom et systematisk dybdeintervju der kandidaten får hjelp til å identifisere styrker og visjoner på veien mot en ønsket fremtid. Det hender ofte at de unge står fast i valg av en fremtidig karriere.

  • Foredrag

   Foredrag innen ledelse, forretningsutvikling og karrierevalg for ledere, samt yrkes- og karrierevalg for ungdom. Mitt spesialfelt er relasjonsbasert ledelse, og foredrag om motivasjon hos både ledere og ansatte.

   Holder også foredrag der kunden har et ønsket tema som er tilpasses firma og/eller organisasjon.


  KONTAKT

  Adm.direktør/eier Torgeir Stensli
  Adm.direktør/eier Torgeir Stensli:

  E-post: torgeir.stensli@raadmannen.no

  Telefon: +47 916 40 100

  Kontoradresse: Herredshuset, Gotaasalléen 6, 2059 Jessheim

  Postadresse: Raadmannen AS, Skoglund 21, 2069 Jessheim

  Kontakt oss


   Copyright © 2019 Raadmannen AS - Alle rettigheter - Web iLoop